Onder decostucwerk verstaan we kooflijsten, plafondplinten, ornamenten, togen, perklijsten etc. Wij kunnen deze voor u restaureren of nieuwe voor u plakken. 

We beschikken over diverse voorbeeldboeken of plastique voorbeelden die we u graag voorleggen om een keuze te maken.